Novinky
08.11.2017
SKLADUJETE OLIVOVÝ OLEJ SPRÁVNĚ?
Skladujete olivový olej správně? Způsobů, jak použít olivový olej je spousta: k vaření, pečení, nebo jako dochucovadlo k dokončení jídla. Pokud jej s... číst celé
27.07.2014
ŠKODLIVÉ TUKY
Škodlivé tuky: ve Světě se proti nim bojuje, Česko mlčí Vydáno: 13.11.2013 "Transmastné kyseliny, které vznikají při průmyslovém zpracování rost... číst celé
25.09.2013
STUDIE 7 ZEMÍ
Krétská strava je bohatá na zeleninu, ovoce a luštěniny, doplněné menším množstvím červeného masa a mléčných výrobků. Jediným používaným tukem při úpr... číst celé
Zobrazit všechny novinky

 

Zákaznická podpora:

+420 775 862 952

 

 

info@olivovyobchod.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme s dovozcem japonských nožů nejvyšší kvality

www.macnoze.cz


 

 

 

  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

1. Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data, která uvedete do objednávky slouží výhradně pro správné doručení objednaného zboží. Podle zákona o ochraně osobních dat s nimi není a nebude nakládáno jiným způsobem a nebudou poskytnuta třetí osobě.

2. Objednávky

Všechny objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Po objednání obdržíte na Váš
e-mail, který jste uvedli při registraci, potvrzení objednávky s výpisem objednaných položek.

Poté bude Vaše objednávka zapsána do systému a v případě, že bude kompletní, bude následující pracovní den expedována. Pokud vzniknou jakékoli problémy s expedicí či vybraným zbožím, budeme Vás kontaktovat na e-mail či telefonicky.

3. Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 5 hodin po podání objednávky, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem, případně provést telefonicky. Důležité je zde uvést Vaše jméno, e-mail, číslo objednávky a v předmětu e-mailu musí být uvedeno slovo STORNO.

Pokud kupující stornuje objednávku později, než ve výše uvedené lhůtě 5 hodin, bude prodávající akceptovat takové storno pouze po předchozí dohodě s kupujícím a k akceptaci se předem přímo nezavazuje.

4. Dodací podmínky a doprava

Zboží zasíláme po území České Republiky prostřednictvim České pošty. Zboží standardně odesíláme do 2 pracovních dnů po obdržení objednávky. V případě, že nebude možné vyřídit objednávku v uvedených termínech, budeme Vás kontaktovat a dohodneme se individuálně na dalším postupu v daném obchodním případě.

Dále je možný Osobní odběr v Bystřici a Třinci v obchodním centru Oceán nutná bližší domluva e-mailem nebo telefonicky.

Po celém území Slovenské republiky zasíláme zboží prostřednictvím DHL.

5. Způsob platby

A. Dobírka objednané zboží Vám zašleme na dobírku, což znamená že toto zboží uhradíte v hotovosti poštovnímu doručovateli nebo při jeho vyzvednutí na pobočce firem smluvních dopravců.

Cena dobírky se u jednotlivých přepravců liší. Aktuální informace jsou uvedeny vždy v konkrétní objednávce u jednotlivého obchodního případu.

B. Platební příkaz po potvrzení objednávky můžete provést platbu převodem na náš bankovní účet. Zboží Vám bude zasláno, jakmile bude platba na náš účet připsána. Při obdržení hotovosti na náš účet budete informováni e-mailem.


Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR :  2401170579/2010

 

Bankovní spojení pro platby v EUR:CZ9120100000002401170595

 

BIC/SWIFT:      FIOBCZPPXXX


Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách:FIO Banka, Nám. Svobody 527, Třinec 739 61

 

 

Jako variabilní symbol uveďte číslo Vaší objednávky.5. Balné a poštovné

Poštovné včetně balného účtujeme na území České republiky v případě:

 


Na území Slovenské republiky v případě DHLčástku 150 Kč

Pokud zvolíte způsob platby dobírkou, je k této částce připočtena částka  40.

Při objednávce nad 2 500 Kč je poštovné po celé ČR zdarma.

 

Česká pošta

Balík na poštu 99 Kč.

Balík do ruky 109 Kč.

Do balíkovny 89 Kč.

Pokud zvolíte způsob platby dobírkou, je k částce připočtena částka 30 Kč.

Při objednávce nad 2 500 Kč je poštovné po celé ČR zdarma + 30 Kč platba dobírkou.


Ceny poštovného jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

 

6. Vrácení zboží

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. máte právo během 14 dnů od obdržení zboží toto bez udání důvodu vrátit. Zboží musí být odesláno doporučeně na adresu sídla prodejce, v původním obalu, kompletní, nepoškozené a bez známek používání. Zboží nelze vracet tím zůsobem, že nám je odešlete zpět na dobírku. Takto vrácené zboží bohužel nemůžeme akceptovat. Při splnění těchto podmínek bude nakupujícímu vrácena celá finanční částka za vrácené zboží.
Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

7. Zaruční doba

Všechny výrobky mají na obale vyznačenou dobu minimální trvanlivosti.

8. Reklamační podmínky

Zákazník je povinen uplatňovat reklamaci písemnou (i e-mailovou) formou zaslání či oznámení zjištěné závady zboží na adresu sídla prodávajícího.

Reklamace zboží musí být dodavateli doručena s vadným zbožím vždy písemně se stručným popisem závady a číslem dodacího listu či faktury, se kterým bylo zboží zakoupeno.

K reklamaci lze přijmout zboží v originálním obalu. Zboží zaslané k reklamaci poštou či jiným dopravcem musí být řádně zabezpečeno před případným dalším poškozením.

Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu všech nákladů, které vznikly neoprávněnou reklamací.

  1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

1.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího      .

1.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení

1.1.zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

1.2.Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.3.V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.1.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

1.2.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.3.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.[JA1]

1.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


[JA1]Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.“

 

RC PUB SERVIS s.r.o.

Bystřice 83

739 95

Česká republika

IČ: 05846579

DIČ: CZ05846579

Jsme plátci DPH. Všechny ceny jsou uváděné včetně DPH.

 

Nejsou Vám jasné Obchodní podmínky, potřebujete poradit či pomoci? Máte speciální přání?

Kontaktujte nás a my Vám garantujeme, že uděláme maximum pro Vaši spokojenost.

Rádi se Vám budemě věnovat na e-mailu nebo telefonních číslech.

logo olivový obchod


+420 774 308 878

info@olivovyobchod.cz

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz